BOISKO ORLIK- NAWIERZCHNIA OBSŁUGA ZARZĄDZANIE


Kontakt Lopeno

BOISKO ORLIK- NAWIERZCHNIA OBSŁUGA ZARZĄDZANIE

 

Boisko Orlik

Nawierzchnia boiska z trawą sztuczną z pewnością posiada wiele zalet, ale na pewno nie możemy stwierdzić, że jest bezobsługowa. Boisko sztuczne tzw. Orlik jest zdecydowanie mniej wymagające od boiska z trawą naturalną. Te w dużym stopniu zależne są od warunków atmosferycznych i ich położenia. Boisko Orlik może powstawać w dowolnych miejscach na przestrzeniach otwartych, zadaszonych lub w halach sportowych. Można z niego korzystać o każdej porze roku.

 

 

 

BOISKO ORLIK- NAWIERZCHNIA OBSŁUGA ZARZĄDZANIE

 

Boisko Orlik- nawierzchnia 

Nawierzchnia boiska sztucznego składa się z piasku kwarcowego i gumowego lub silikonowego granulatu oraz trawy wykonanej z materiałów syntetycznych. Każdy z elementów nawierzchni sztucznej pełni ważną funkcję w całej strukturze. Włókna trawy syntetycznej imitują trawę naturalną. Mają za zadanie utrzymywać na swoim miejscu piasek i granulat będące wypełnieniem nawierzchni. Piasek kwarcowy pełni rolę podsypki i jest obciążeniem dla całego podłoża. Granulat zapewnia odpowiednią miękkość i sprężystość powierzchni. Amortyzuje i chroni ciała użytkowników podczas kontaktu z nawierzchnią. Codzienna, wielogodzinna eksploatacja boiska Orlik powoduje niszczenie nawierzchni, co w dalszej konsekwencji wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa użytkowników boiska. Nawierzchnia syntetyczna to materia sztuczna nie mogąca sama obronić się przed różnego rodzaju procesami biologicznymi lub mechanicznymi, dlatego wymaga odpowiedniej obsługi w zakresie renowacji i bieżącej pielęgnacji.

 

 

 

 

 

Boisko Orlik- brak prawidłowej obsługi 

Po upływie kilku lat intensywnej eksploatacji boisk coraz częściej słyszymy o zamykaniu obiektów z powodu ich fatalnego stanu. Brak prawidłowej obsługi boisk sztucznych prowadzi do stopniowego niszczenia nawierzchni. Ubytki granulatu powodują łamanie się lub odrywanie sztucznych włókien prowadząc do uszkodzeń mechanicznych. W rezultacie, zbyt późna decyzja o konserwacji boiska powoduje pojawienie się olbrzymich kosztów naprawy lub całkowitym zamknięciem niebezpiecznego obiektu. Korzystanie z twardego, ubitego i śliskiego boiska, na którym zalegają różne niebezpieczne przedmioty, znacznie zwiększa ryzyko groźnych urazów i kontuzji. Niepielęgnowana nawierzchnia sztuczna narażona jest również na czynniki biologiczne. Zadeptana powierzchnia, ubity granulat, zalegające nieczystości to wszystko skutecznie blokuję odpływ wody. Na boisku zaczynają powstawać kałuże, tworzy się błoto i wilgotne warunki sprzyjające rozwijaniu się glonów, mchu, grzybów i chwastów.

                                                            

  • Boisko orlik- nieprawidłowe zarządzanie
    Boisko orlik - nieprawidłowe zarządzanie

 

 

Boisko Orlik- odpowiedzialne zarządzanie

Boiska syntetyczne powstały po to, aby zachęcać nas wszystkich do czynnego i bezpiecznego uprawiania sportu. Zadaniem administratorów obiektów jest dopilnowanie, aby były one bezpieczne dla użytkowników oraz by nie ulegały nadmiernemu niszczeniu. Podstawową czynnością zarządcy jest prawidłowa ocena stanu nawierzchni i właściwe reagowanie na wszelkie nieprawidłowości. Do każdego boiska trzeba podejść indywidualnie, ponieważ czynniki wpływające na stan nawierzchni są różne w zależności od obiektu. Zależą m.in.: od warunków atmosferycznych, położenia boiska, jego otoczenia czy częstotliwości jego użytkowania. Warto pamiętać, że boiska syntetyczne nie są boiskami bezobsługowymi. Profesjonalna obsługa boisk sztucznych to systematyczne wykonywanie różnego rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych i renowacyjnych przy użyciu specjalistycznych maszyn.

 

  • Boisko orlik - odpowiedzialne zarządzanie
    Boisko orlik - odpowiedzialne zarządzanie

 

 

 

 Boisko Orlik- Materiały źródłowe zostały udostępnione przez firmę Aries Power Equipment.